Πρόβλημα

- Γιατρέ έχω ένα πρόβλημα.
- Τί πρόβλημα;
- Δεν μου δίνει κανείς σημασία.
- Ο επόμενος, παρακαλώ...