Било му скучно и самотно на Адам в рая. И му каза Бог:

- Ще ти създам Ева!
Така се появил израза:
"Да не дава господ"