- Вашият случай ми се струва доста сложен.

- Защо докторе, какво има?
- Болест ви изглежда е от избираем предмет, които аз пропуснах по време на следването си...