Как да ...

Как да: Успеете на интервю за бавачка.

Мъжа пита младата кандидатка:
- Обичате ли децата?
- Да, но предпочитам да ме пазите.