Не съм добър по математика, но я ползвам много често.

Добавяйки алкохол и изваждайки чувства решава повечето ми проблеми ...