Риболова беше в разгара си.

Вече трудно различаваха кое е стръв, кое мезе ...