Скоро ще съм на 45,

а още не знам какъв искам да стана като порасна ...