Срещат се двама ловджии.

-"Къде си тръгнал Иване?"
-"Към Винпрома. Ще ида да ги помоля да не изхвърлят джибрите в гората."
-"Защо?"
-"Вчера зайците смлели от бой кучето ми."