Сталин

Другарю Сталин, гадателят чака пред вратата.

-Да се разстреля, ако беше истински, щеше да знае да не идва.