Що е екватор?

Това е въображаема линия, която дели планетата на северна и южна Македония