И се пуштам на една девојка во бар и ми вели :

- Имам сопруг ...
- И јас имам ТВ дома, но понекогаш одам на кино.