Лежи Црвенкапа на креветот со блажена насмевка на лицето, а до неа седи волкот, пали цигара и и вели:

- Гледаш ли што се случува кога ќе почнеш да прашуваш „Зошто ти е толку големо ова, зошто ти е толку големо она?...“