- Убаво палтенце носиш. Од каде го купи?

- Ааа.. Ми го шиеjа по мерка во Париз кога бев во посета со Министерот.
- Далеку ли е тоа од Скопjе?
- Околу 1.700 километри.
- Види ги ти нив! Колко далечна провинциjа, а колку убаво шиjат.