Най-нови

Анкета:

– Какво ще направите, ако видите малко зелено човече?
60% – оставям пиенето!
30% – почвам да пия!
9% – отивам на психиатър!
И само едно малко момиченце каза:
– Ще пресека улицата!

Доналд Тръмп умрял и след десетина години, той се отегчил и помолил Господ да му разреши да разгледа Земята.

Той искал да види какво е положението в неговата страна. Господ се съгласил и му дал един ден на разположение да ходи по земята. Тръмп отишъл в един бар в Ню Йорк и си поръчал една голяма халба бира. След това попитал бармана, какви са основните проблеми в страната. Барманът му отговорил учудено:
– Какви проблеми, бе човек? Та ние сме една велика империя и всичко около нас е наше.
– Е, как така наше? Ами Ирак, Афганистан…
– И те също са наши!
– Ами Европа, Африка, Близкия изток?
Барманът извадил един глобус изпод тезгяха и гордо го завъртял, казвайки:
– Ние сме най-великата империя! Целият свят ни принадлежи!
Тръмп си допил бирата щастлив, горд и доволен. Станал да си ходи и казал на бармана:
– Е, благодаря ти, приятелю! Колко ти дължа за бирата?
– Две рубли моля…

- Колко струва този уред за мъчения?

- Но господине, това е брачна халка

Животът ми е постоянна борба:

до обед - с глада,
след обед - със съня

- Тате, аз късметлия ли съм ?

- Разбира се, сине мой ! Срещу твоя късмет, и презерватив и аборт, бяха безсилни.