; ; ; Когато ме попитат каква беше за мен 2021 г, ; ; ;
; }
;
;}