Проспериращ бизнесмен е поканен да изнесе лекция пред студенти по икономика. Накрая той пита:

- Имате ли въпроси? След кратко мълчание се чува женски глас:
- Женен ли сте?