– Тато, ќе се женам!

– Не ли си млад сине, имаш само 20 години?
– Така решив.
– Штом така си решил добро. И како се вика снаата?
– Тодор.
– Како Тодор?! Па тоа е момче!
– Како не момче! 45 години има…