Цветко ја прашува аптекарката:

- Имате прашак за болви?
- Имате куче или маче?
- Имам болви….