Бившият ми играеше на игри денонощно. Разбира се, аз се ядосвах много и един ден се изнесох.

Вчера (месец по-късно) се срещнахме случайно. Заговорихме се и се оказа, че той не е разбрал, че сме се разделили

Как да стигнем до сeкс с момиче?

How to get with * ks with a girl? 1) Love. 2) Care. 3) Flowers and gifts. 4) Remind her that she is your wife after all!

Данъчната система у нас - дори и безработен, пак си изработен!

The tax system in our country - even if you are unemployed, you are still made!

Шеф към подчинения си:

Boss to your subordinate: - You must give a mandatory blood test today. - Why ??? - To find out if you are stealing from office hours. "How do you know this from a blood test?" - If you're in good health, then you're not working enough ...

- Какво положително можете да кажете за Швейцария?

- Амиии, знамето им е един голям плюс!