Вицове за математиката, Вицове за математици

Разбор на студентския празник:
Студентите по История пиха до загуба на настоящето.
Студентите по Културология пиха до пълна простотия.
Студентите по Социология – докато станаха животни.
Студентите - Филолози – до преплитане на езика.
Студентите по Археология – докато станат на кокал.
Студентите по Медицина пиха до загуба на пулса.
Студентите по География – до загуба на ориентир.
Студентите по Изобразително изкуство – до загуба на картината.
Студентите по Журналистика пиха до степен, в която казват само истината.
Студентите по Право пиха, докато стигнат позиция безпомощен свидетел.
Студентите по Теология – до фаза на благославяне.
Студентите по Икономика – до свършване на финансите.
Студентите по Математика – до безкрай.
Студентите по Физика пиха до загуба на съпротивлението.
Студентите - Химици – до загуба на реакциите.
Студентите по Педагогика – до забрава на първите седем години.
Студентите по Психология пиха до достигане на несъзнателното.
Студентите по Философия – докато намерят смисъл на съществуването си.
Студентите по Информатика пиха до даване на системна грешка.

Изпитна комисия. Решили обаче да зададат нестандартен въпрос, нещо дето да не е от конспекта и изисква мислене.
Написали на дъската като тема за изпита :
"Защо трака влака?"
Този въпрос направо ошашавил студентите и почти цялата аудитория(35 човека) се изнесли, само един останал и започнал да пише. Пише, брише, пак пише, мисли, върти, суче ... и след 3 часа предал писмената работа.
Седнали комисията и четат:
"Защо трака влака?
Нека разгледаме какво представлява един влаков състав. Той се състои от локомотив и вагони. Нека приемем, че локомотива е просто един вагон с двигател и да разглеждаме само него.
Какво трака? Нека разгледаме локомотива. Той се състои от двигател, корпус, инсталации, контролни уреди, талига, спирачна система и оси с колела. Двигателя ако започне да трака, значи е развален и отива на ремонт - отпада като вариант. Корпуса е принципно здраво закрепен към талигата, няма подвижни част и няма как да трака. Инсталациите са статично закрепени към корпуса и също отпадат. Контролните уреди също са здраво закрепени и ако нещо в тях трака, значи са развалени - отпадат. Талигата е здрава масивна метална рамка, върху която е закрепено всичко и също отпада, Спирачната система специално се проверява да не трака, иначе се заменя. Останаха осите с колелата. всички знаем, че на една ос няма какво да й трака и да се спрем на колелата.
Какво са колелата? Те са просто едни метални дискове. Математически можем да ги опишем като пи по ер на квадрат. Пи е константа - отпада, ер е параметър - отпада и остава квадрата. А както всички знаем :
Квадрата като се върти - трака!