Да оттучиш жената да паразува наред не е трудно.

Опитайте да поливате с нея всяка покупка.

Две чашки си говорели - едната за кафе, а другата за ракия. Тази за кафе казала:

- Аз съм по-хубава...
Ракиената:
- Може и да си по-хубава, ама с теб никой не се чука.

- Що за миризма? Пили ли сте?

- Не, риба съм ял.
- Странно, а такава миризма...
- Рибата е пила...