; ; ; Учените се шегуват, Вицове за науката ; ; ;
; }

;
;}