Vitser

17 hours ago
Det Kgl. Danske Skeleselskab holder årsmøde på søndag. Vores protektor H. M.
Dronningen har lovet at kigge op.
Paranoid Landsforening inviterer til møde på Gl. Torv. Vi skal have valgt en
Efterfølger til vores formand.
De vægelsindedes klub har besluttet at... påtænker ... vil nok holde møde
Igen på tirs... næh onsdag kl. 20 eller 20.30. Hvis alt går vel.
Bulimisk Morskabsteater i Valby. Alle er velkomne. I brækker jer af grin.
Dansk Folkeparti opfordrer til at slørugler, nonner og Batman forbydes da
Slør, masker og anden udansk påklædning kan opskræmme småtbegavede indfødte.
Appelsiner må fremover kun falde i huer eller bløde hatte.
Alzheimer-gruppen holder et-eller-andet møde på et-eller-andet tidspunkt.
Kattens værn (red: et af de tre danske værn) aflyser kommende møde da
Formanden har fået røde hunde.
Meddelelse til alle der har tilmeldt sig nytårsfesten, arrangeret af enten
Bekymrede Pårørende til Opmuntring af Apatiske Døve eller Foreningen af
Jyder Ikke Helt Uden Humor: Festerne vil blive slået sammen da Susie og Leo
Alligevel skal optræde til begge seancer.
Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling for Sammenslutningen af
Perfektionister i Danmark, da den nyligt valgte formand ikke anses for at
Være i stand til at fuldføre opgaven med at finde på et nyt navn.
Dovne Danskere, møde, tor, 11.30 til halvtolv.
Mødet i gruppen for folk med lavt selvværd vil blive afholdt kl. 20.00.
Undgå at vække unødig opmærksomhed - benyt bagtrappen.
17 hours ago
En rådende, almen antagelse konstaterer de overordnede indlæringsprocessers
Muligheder som værende successivt fungerende, samt værende potentielt
Ekspansive, i et tidsrum, hvis udstrækning modsvarer hvad man med generelle
Statistiske bedømmelsesmetoder anslår som værende den menneskelige
Organismes gennemsnitlige eksistensperiode under normalt gældende forhold.
(Man lærer så længe man lever)
Individer, der er henvist til at residere i transparente domiciler, bør ikke
Tilrådes at anvende større eller mindre geologiske fragmenter som
Kasteskyts.
(Man skal ikke kaste med sten når man bor i et glashus)
Iagttagelsen af en enkelt repræsentant for familien Hirundinidæ bør ikke
Give anledning til spekulationer om varmere årstiders umiddelbart
Forestående indtræden.
(En svale gør ingen sommer)
Samspilssituationer, involverende spæde eller yngre personer engageret i
Diverse uspecificerede rekreative sysler, frembringer almindeligvis de mest
Hensigtsmæssige resultater såfremt participanterne er indbyrdes kompatible.
(Lige børn leger bedst)
Cylindriske beholdere i mellemstørrelsen, hvis indre lagerkapacitet er
Uudnyttet, må med rimelig forventning formodes at besidde væsentlige
Akustiske kvaliteter.
(Tomme tønder buldrer mest)
Et visuelt handicappet feminint individ tilhørende en af de domesticerede
Arter af slægten gallus kan undtagelsesvis excellere i lokaliseringen af
Diminutive cereal-enheder.
(Blind høne kan også finde korn)
Opfyldning af åbne drikkevandsboringer foretages på et ugunstigt tidspunkt
Når et letalt nedfald af yngre individer i borehullet tidligere er
Indruffet.
(Man skal ikke kaste brønden til når barnet er faldet i)
Vederfares et gunstigt udfald på en given tildragelse, vil det, alt andet
Lige, afstedkomme veltilfredse attituder overfor tilværelsen i al
Almindelighed.
(Når enden er god er alting godt)