; ; ; Doi ardeleni, Ion si Gheorghe, la cosit pe un deal si pe altul. Ion catre Gheorghe: - Ma Gheo', ma, tu stii ca americanii au coborit pe luna?... - !!!.... - Ma Gheo', ma, tu stii ca americanii au... ; ; ;
; }
;
;}