- Абе, къ'ф е тоя "10" тест?

- Не е 10, ами е IQ тест.
- Хм, да се пробвам ли да го реша?
- Викам, да не се зориш излишно.