– Абе муцка, защо всеки ден носиш тази ютия с теб?

– Да не мисля: изключих ли я, не я ли изключих...