Автобус. До перфоратора стои тригодишно момиченце и едър баща.

Момиченцето къса билетчетата за автобуса на малки парченца и ги пуска на земята.
– Миме, моля те престани! – шепне бащата.
Никаква реакция.
– Миме, казах ти да престанеш! – повишава глас бащата.
Отново никаква реакция.
– А бе, ти защо не ме слушаш, бе, детенце! – крещи бащата.
Мимето вдига глава изненадано и с пълна сила извиква:
– А .. на тебе мама като ти казва да не пикаеш в мивката, ти що не я слушаш. А...?