- Аз съм висококвалифициран специалист с много широк профил ..

- Т.е нищо конкретно ли не можеш да правиш?!