// Ако днес имаше избори, партиите щяха да раздавам маски на улицата безплатно ...