Ако жена ти е съкровище,

по закон ти се полагат не повече от 25% от нея