; ; ; Ако жена ти и адвокатът ти се давят и трябва да избираш..., ще отидеш на обяд или на кино? ; ; ;
; }

;
;}