Ако кремовете срещу бръчки реално помагаха,

то жените вече нямаше да имат отпечатъци на пръстите.