Ако се ожениш за жена, тя ще се кара с теб.

Обаче ако се ожениш за ДВЕ жени, те ще се карат за теб помежду си!