Ако трябва да късаш с момиче, то най-добре е в McDonalds.

Няма никакви остри ножове, вилици, тежки посуди и винаги можеш да се скриеш зад някое дебело бебе.