- Алооо?

- Да, кажете!
- Не работи рутера...
- Коя лампа свети в този момент?
- Тази в банята, да я угася ли?!?