- Ало техническа подръжка ли е?

- Да, кажете.
- Не ми работи рутерът.
- Кои лампички светят?
- В хола и в банята.
- Ок, ще ви пратим техник