; ; ; Американски войник стои на стража на върха на крепост. - Командире, идват двама индианци! - Приятели или врагове? - Сигурно приятели, идват заедно! ; ; ;
; }

;
;}