- А беше обещал ,че ще се грижиш за мен , ще ме обичаш , ще ме глезиш...

мърмореше си тя, докато закопаваше тялото.