- А честито, разбрах че си се оженил.

- Да, за близначка.
- А как я различаваш?
- Лесно, брат и има мустаци ...