Баба към внучката:

- Аз на твоята възраст вече работех ...
- А аз на твоята възраст още ще работя ...