; ; ; Бабо, какво направи с парите от застраховката-живот на дядо? ; ; ;
; }
;
;}