Бактерията

- единствената култура, която повечето хора притежават