- Бате Бойко, где така?

- Отивам Данче да крада. А ти къде с тез пари?
- Да купувам избори.