- Бащата ще присъства ли на раждането?

- Не, не, те с мъжа ми нещо не се разбират.