; ; ; Бедата ни е, че хора които трябва да приемат лекарства, приемат закони! ; ; ;
; }
;
;}