БРЕКЗИТ...

UK:- Искам еднорог!
ЕС:- Единорозите не съществуват, но вместо това можете да имате пони.
UK:- Гласувам против понито ви!
ЕС:- Вече обсъдихме това подробно: пони или нищо.
UK:- Гласувам против понито ви!
ЕС:- Добре, тогава не получавате нищо.
UK:- Аз гласувам против вашето нищо!
ЕС:- Наистина не разбирате, нали?
UK:- Искам повече време да мисля за това!
ЕС:- За понито или за нищо?
UK:- Искам еднорог!