// Българският народ отива на избори, а избор няма