Българско образование:

- Хора на валидол се опитват да обучават хора на екстази.