// Васил Божков гледа вечерните новини, с поредните обвинения срещу него, и си мърмори: