; ; ; Вечеря. Жената: - Скъпи, спомняш ли си колата, която имахме сутринта...? ; ; ;
; }
;
;}